dr Piotr KołodziejczykDr Piotr Kołodziejczyk jest archeologiem. Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracę magisterską pt. „Importy ceramiki kultury Nagada na stanowiskach północno-egipskich”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Rola Delty Nilu w powstaniu państwa egipskiego”. Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku jest członkiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu prowadzącej prace wykopaliskowe w Tell el-Farcha. Uczestniczył także w pracach badawczych na takich egipskich stanowiskach jak Abydos, Tellel-Fara’in-Buto, Deir el-Bersha czy Tell el-Daba. Brał także udział w wielu pracach wykopaliskowych na terenie Polski oraz Ukrainy (Ryżanówka) i Cypru (Nea Paphos). Od 2013 roku prowadzi projekt badawczy na terenie południowej Jordanii.

W swojej pracy w sposób szczególny interesuje się krajobrazem i jego rolą w rozwoju społeczności Bliskiego Wchodu oraz gospodarką i ekonomią na tym terenie. Bliskie są mu także kwestie ochrony dziedzictwa przeszłości i krajobrazu kulturowego. Specjalizuje się także w archeologii Egiptu predynastycznego i epoki brązu na terenie Bliskiego Wschodu. Jest członkiem PKN ICOMOS oraz ICOMOS-ICAHM.

Dr Piotr Kołodziejczyk jest także popularyzatorem nauki. Pełni funkcję prezesa Fundacji Popularyzacji Nauki im. Euklidesa i redaktora naczelnego portalu Mądre Książki, promującego literaturę popularnonaukową.

————————————————————

kontakt z autorem bloga:

kontakt@smakczasu.pl

Piotr Kołodziejczyk na Twitterze

Piotr Kołodziejczyk na Facebooku