Dr Piotr Kołodziejczyk jest archeologiem. Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 roku jest członkiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu prowadzącej prace wykopaliskowe w Tell el-Farcha. Uczestniczył także w pracach badawczych na takich egipskich stanowiskach jak Abydos, Tellel-Fara’in-Buto, Deir el-Bersha czy Tell el-Daba. Brał także udział w wielu pracach wykopaliskowych na terenie Polski oraz Ukrainy (Ryżanówka) i Cypru (Nea Paphos). Od 2013 roku prowadzi projekt badawczy na terenie południowej Jordanii (HLC Project).

W swojej pracy w sposób szczególny interesuje się krajobrazem i jego rolą w rozwoju społeczności Bliskiego Wchodu oraz gospodarką i ekonomią na tym terenie. Bliskie są mu także kwestie ochrony dziedzictwa przeszłości i krajobrazu kulturowego. Specjalizuje się także w archeologii Egiptu predynastycznego i epoki brązu na terenie Bliskiego Wschodu.

————————————————————

kontakt z autorem bloga:

kolodziejczyk@farkha.org

Piotr Kołodziejczyk na Facebooku